Nieuws

 • VVD-Raadslid biedt afstudeeronderzoek aan Teylings college aan.

  VVD Teylingen - Raadslid Hidde Verhoeve heeft in de raadsvergadering van 9 juli zijn afstudeeronderzoek, getiteld ‘Gedragen duurzaam’, aangeboden aan het college van B&W van Teylingen. Het is een onderzoek naar het politiek- en maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. Lees verder

 • Coalitie geeft een kompas aan het college als richting voor de begroting 2021 -2024

  De coalitie van VVD, Trilokaal en D66 roept het Teylingse college op om te komen met een sluitende begroting en meerjarenplanning in het najaar en doet tegelijkertijd voorstellen tot het doen van investeringen. Lees verder

 • VVD wil nu actie voor ondertunneling spoorweg overgang Voorhout.

  Teylingen 10 juni – VVD Teylingen heeft vandaag kennis genomen van weer een ongeval bij de spoorweg overgang in Voorhout. Opnieuw een menselijk drama. De VVD is geschrokken van dit ongeval. Lees verder

 • Nieuw VVD Raadslid geïnstalleerd in de gemeente Teylingen

  Tijdens de raadsvergadering op 3 juni is, volgens de verkiezingsuitslag van 2018, de heer Kardien de Werker als opvolger van Robin Konings geïnstalleerd in de Raad. Hiermee is de VVD fractie weer op volle sterkte. Lees verder

 • Robin Konings vertrekt uit gemeenteraad Teylingen

  “Het was een eer om volksvertegenwoordiger te zijn” Lees verder

 • Bericht Afvalbeleid

  Geachte VVD’er, Het afvalbeleidsdebat is een dossier dat al 5 jaar loopt waar ook deze raadsperiode uitvoerig over gesproken is. Het is een politiek én inhoudelijk complex dossier waar, gedurende deze twee periodes, bijna twee wethouders over zijn gestruikeld. Dit debat wordt gevoerd met oog op de VANG-doelen. Dit zijn de afvalbeleidsdoelen die voorschrijven dat in 2020 nog maar 100 kilo restafval aangeboden mag worden per inwoner per jaar en dat er een scheidingspercentage van 75% behaald moet worden. Lees verder

 • Gemeenteraadslid: iets voor mij?

  Wil jij je verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Of lijkt het je erg interessant, alleen weet je nog niet goed wat het precies betekent om gemeenteraadslid te zijn? Kom dan naar de informatieavond op 19 maart! Lees verder

 • Reactie VVD Teylingen op vertrek Rob ten Boden

  De VVD Teylingen heeft kennis genomen van het voorgenomen vertrek van wethouder Rob ten Boden. Monique de la Rie: "Het is allereerst een persoonlijk drama voor Rob zelf. Helaas was hij, met het hart op de goede plaats, niet op zijn plek als wethouder. Wij respecteren zijn keuze en wensen hem veel succes in de toekomst." Lees verder

 • Voorzitter VVD Teylingen bedankt wethouder

  Voorzitter VVD Teylingen bedankt onze scheidende wethouder Bas Brekelmans en wens hem veel succes met zijn verdere cariére. Lees verder

 • Nieuw afvalbeleid in Teylingen, VVD erg tevreden

  De VVD heeft zich het afgelopen jaar flink bemoeid met het afvalbeleid in Teylingen. Sinds december werd er weer gedebatteerd over het onderwerp. Het raadsvoorstel, dat uitging van diftar in combinatie met het zelf wegbrengen van het restafval, kon niet rekenen op een raadsmeerderheid. “Hoe je het ook wendt, draait of keert, er is geen ideaal scheidingsscenario. Stappen zullen echter wel gezet moeten worden om de afvalscheidingsdoelen te halen. Wat zorgt er nou voor dat men bereid is om het afval beter te scheiden? Wat ons betreft start dat bij faciliteren en verleiden.”, aldus raadslid Hidde Verhoeve. Middels een ingediend amendement, van origine mede namens CDA en D66, is het verwezenlijken van dit standpunt gelukt! Lees verder

 • Marlies Volten voorgedragen als opvolger wethouder Bas Brekelmans

  De VVD heeft na een zorgvuldige selectieprocedure mevrouw Marlies Volten voorgedragen als opvolger van wethouder Bas Brekelmans. Marlies Volten is geen onbekende in de gemeente Teylingen; na vier jaar raadslid (van 2002-2006) in Sassenheim te zijn geweest, is zij twaalf jaar (van 2006-2018) raadslid voor de VVD-fractie in de gemeente Teylingen geweest. De laatste zes jaar als fractievoorzitter, tot het einde van haar termijn in 2018. Lees verder

 • Vertrek Bas Brekelmans

  Geheel onverwacht heeft Bas Brekelmans de fractie en het bestuur van de VVD-Teylingen laten weten dat hij zijn functie als wethouder gaat neerleggen. Familiale omstandigheden liggen ten grondslag aan dit besluit. De VVD heeft weliswaar begrip voor zijn beslissing maar is teleurgesteld. Lees verder

 • Wat doen de Provinciale Staten en het Waterschap voor mij?

  In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing en de verkiezing voor het Hoogheemraadschap van Rijnland op 20 maart a.s. organiseren de gezamenlijke netwerken van de VVD in de Duin- en Bollenstreek een informatieavond in de Nachtegaal in Lisse. Op deze avond kunt u kennis maken met de VVD-kandidaten uit onze regio. Zij zullen vertellen waarom zij in de Provinciale Staten en Waterschap zitting willen nemen en waarom het voor de inwoners van de Duin en Bollenstreek belangrijk is dat er mensen uit de streek ons daar vertegenwoordigen. Op deze avond, die gratis toegankelijk is, zal Bastiaan Zuyderduyn uit Katwijk een Pub quiz organiseren waarin de kennis van de Provinciale Staten getest kan worden. Na afloop kan eenieder onder het genot van een drankje met de kandidaten in gesprek gaan. Lees verder

 • Droge voeten, schoon en voldoende water voor nu en later!

  Mijn naam is Ineke van Steensel – van Hage, geboren en getogen in Noordwijk en woon, samen met mijn Jan Hendrik, inmiddels ruim 41 jaar met veel plezier in Sassenheim. Lees verder

 • Teylingse VVD-kandidaten goed vertegenwoordigd komende verkiezingen

  De lokale VVD-ers Ineke van Steensel en Sabrina van der Lubbe zijn benoemd tot kandidaten voor de Waterschaps- en Provinciale Staten verkiezingen. Bob Keeven, voorzitter van VVD Teylingen: 'WIj zijn trots op onze Teylingse kandidaten. Beide vrouwen hebben ruime ervaring opgedaan in de gemeenteraad. Zij gaan de Bollenstreek een stem geven in het waterschap en de provincie. We hebben er alle vertrouwen in dat zij dat heel goed gaan doen.' Lees verder

 • VVD maakt zich zorgen over het Hortusplein

  De VVD heeft vragen gesteld aan het college over de problemen die inwoners ervaren op en rond het Hortusplein in Sassenheim. De VVD heeft geconstateerd dat de staat van het wegdek, de drank- en drugsoverlast en de communicatie met inwoners te wensen overlaat. Lees verder

 • Nieuws van de fractie

  Op 14 mei 2018 hebben wij het concept-raadsprogramma “Vitaal Teylingen” gepresenteerd. Dit is het resultaat van de gesprekken die wij in de afgelopen weken met TriLokaal en D66 hebben gevoerd. Wij zijn heel tevreden met het resultaat. Het is goed gelukt om belangrijke VVD thema’s op te nemen in het akkoord en het programma als geheel heeft een duidelijke liberale visie. Lees verder

 • Nieuw voorzitter gekozen VVD-Teylingen

  De Algemene Ledenvergadering van de VVD in Teylingen heeft afgelopen week unaniem Bob Keeven gekozen als haar nieuwe voorzitter. Lees verder

 • Column Bas Brekelmans

  Lees hier de column van onze lijsttrekker Bas Brekelmans. Lees verder

 • Statement van de Nr 1

  Luister naar wat Bas wil doen de komende vier jaar! Lees verder