Nieuws

 • Op naar verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Sassenheim

  De provincie heeft de uitkomsten van onderzoeken naar de bereikbaarheid van Sassenheim gedeeld. De VVD vindt het goed om te lezen dat er met de provincie kan worden samengewerkt om Sassenheim beter bereikbaar te maken én verkeersveiliger, zowel op de korte als op de lange termijn! Lees verder

 • De VVD staat vóór participatie

  Gisteravond is het mobiliteitsplan in de gemeenteraad aangenomen. In dit plan worden de eerder vastgestelde afspraken vertaald naar concrete maatregelen en projecten. Over dit plan is intensief met inwoners, winkeliers en verkeersexperts gesproken. De VVD staat achter deze participatie. Het gaat bijvoorbeeld over de maximumsnelheid op de Oosthoutlaan in Voorhout en over de Herenweg in Warmond (tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest). Lees verder

 • Handen uit de mouwen tijdens NLDoet!

  Afgelopen zaterdag heeft de VVD Teylingen samen met andere enthousiaste vrijwilligers meegeholpen bij kinderboerderij de Klaprooshof in Voorhout. Lees verder

 • Frank Beijk nieuwe fractievoorzitter VVD Teylingen

  Frank: “Het is natuurlijk jammer dat Monique ons verlaat. Maar er staat een sterke VVD-fractie. Ik ga me inzetten om met die fractie, met de coalitiegenoten, en natuurlijk ook met alle partijen in de raad verder te werken aan onze mooie gemeente.” Lees verder

 • Voldoende parkeerplekken én autovrij Kerkplein in centrum Sassenheim

  Bij het opnieuw inrichten van het centrum van Sassenheim doet zich de kans voor om het Kerkplein autovrij te krijgen, zonder dat er parkeerplekken verloren gaan. Waar andere partijen simpelweg parkeerplekken van het plein willen schrappen, is dat niet realistisch. Het centrum moet bereikbaar blijven voor auto's, winkels moeten bereikbaar blijven met de auto en overlast moet worden voorkomen in de omliggende woonwijken waar auto's anders gaan parkeren. Dat is geen optie, aldus raadslid Frank Beijk. De VVD komt dan ook met een voorstel voor een autovrij Kerkplein, zonder dat er parkeerplekken verloren gaan. Lees verder

 • Zonnepanelen op parkeerdek station Sassenheim

  De VVD Teylingen is voor overkapping van de parkeergarage bij het station Sassenheim met zonnepanelen. Daarvoor dienen zij een motie in. Dit sluit aan bij de wens van de liberalen om bij verduurzaming zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande locaties. Lees verder

 • 0% rente op de duurzaamheidslening voor woningeigenaren én impuls verduurzaming sociale huurwoningen van Stek

  Op initiatief van de VVD heeft de gemeenteraad ingestemd met voorstellen over een rente van 0% op de duurzaamheidslening en om sociale huurwoningen van Stek sneller te kunnen gaan verduurzamen. VVD-raadslid Frank Beijk is positief en hoopt dat beide moties drempels wegnemen om sneller te kunnen gaan verduurzamen. Lees verder

 • Vaart achter bouw bibliotheek, senioren- en starterswoningen stationslocatie Voorhout

  Op de stationslocatie in Voorhout hebben we de kans om een bibliotheek én woningen voor starters en senioren te bouwen. Daarom heeft de VVD zich tijdens de raadsvergadering vanavond met succes hard gemaakt om vaart te maken met de plannen voor de stationslocatie. De VVD staat voor een passende woning voor iedere Teylinger op verschillende locaties in zowel Voorhout, Sassenheim en Warmond. Lees verder

 • Dag van de Ondernemer 2022

  Vrijdag 18 november was het de Dag van de Ondernemer! Om de ondernemers in Teylingen te bedanken voor hun harde werk zijn de fractieleden bij een aantal ondernemers in de gemeente langs geweest om een kaartje te bezorgen. Er zijn weer veel mooie gesprekken gevoerd en de komende tijd blijven we goed contact houden met de ondernemers van Teylingen. Helaas konden we niet bij iedere ondernemer langs maar voor alle ondernemers geldt: weet ons altijd te vinden met vragen, opmerkingen of een goed idee! Lees verder

 • VVD Teylingen in de bres voor verduurzaming woningen

  VVD-raadslid Frank Beijk kondigde donderdagavond tijdens de algemene politieke beschouwingen twee moties aan om Teylingers te helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Dit betreffen voorstellen voor een duurzaamheidslening tegen 0% rente voor huiseigenaren en een oproep tot het versnellen van de verduurzaming van sociale huurwoningen van woningcorporatie Stek in Teylingen. Zo gaat het makkelijker worden om de stookkosten laag te houden en dat kan in een goed geïsoleerd huis. Lees verder

 • Op naar een betere bereikbaarheid van de regio!

  Gisteravond is onze motie aangenomen door de raad waarin we een oproep aan de provincie Zuid-Holland doen om de €20 miljoen te investeren in de bereikbaarheid van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Raadslid Frank Beijk: Het is goed dat de raad Teylingen met het unaniem aannemen van onze motie een duidelijk signaal afgeeft. Lees verder

 • Opvang Alleenreizende Minderjarige Vluchtelingen (AMV)

  De gemeente Teylingen heeft gehoor gegeven aan de landelijke oproep van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. De gemeente heeft aan het verzoek voldaan met de opvang van Alleenreizende Minderjarige Vluchtelingen. De VVD-fractie zou het liefst zien dat helemaal niemand -ongeacht de reden - huis en haard zou moeten of willen ontvluchten. Dat is helaas niet de realiteit. Lees verder

 • VVD: maak slimme keuzes bij afvalstoffenheffing

  De afgelopen jaren heeft Hidde Verhoeve zich namens de VVD Teylingen hard gemaakt voor een goed afvalbeleid, waarbij de (afval)scheider beloond wordt en zo de landelijke doelstellingen behaald worden. We kunnen gelukkig vaststellen dat Teylingen op de goede weg is om onze doelstellingen te halen. Stijgende uitvoeringskosten, ongewenste kosten voor het verwijderen van illegale bij-plaatsingen, afvaldumping en de vervanging van ondergrondse containers zorgen helaas voor oplopende kosten voor het afvalbeleid. Het tekort dreigt voor 2023 op te lopen tot € 1,8 miljoen! De kosten moeten gedekt worden via de afvalstoffenheffing en die dreigt daardoor dus flink omhoog te gaan. Wat de VVD betreft moeten we daarbij slimme keuzes maken. Lees verder

 • Marlies Volten voor een nieuwe termijn beëdigd als wethouder!

  Marlies gaat zich inzetten om Teylingen nog beter maken o.a. op het gebied van Wonen, Financiën, Ruimtelijke Ordening en Verkeer & Vervoer Lees verder

 • VVD Teylingen roept op tot actie om vernielingen en diefstallen in fietsenstalling bij Mariëngaerde tegen te gaan

  Regelmatig worden er scooters en fietsen vernield of zelfs gestolen uit de fietsenstalling gelegen aan de voorkant van Mariëngaerde in Warmond, met frustratie van bewoners van het gebouw ten gevolg. Aangiftes bij de politie en pogingen van de bewoners van het gebouw om met de vastgoedbeheerder en projectontwikkelaar naar een oplossing te zoeken, leiden niet tot een oplossing. De VVD Teylingen roept op tot actie om een einde te maken aan de vernielingen en diefstallen. Lees verder

 • VVD Teylingen gaat enthousiast aan de slag voor Teylingen

  Op 21 mei 2022 kwamen alle Teylingse politieke partijen tot een gezamelijk raadsprogramma voor 2022-2026, “Samen maken we Teylingen”. De VVD onderschrijft het raadsprogramma, maar vond het nog te veel op hoofdlijnen om het beoogde college een concreet uitvoeringsprogramma voor deze raadsperiode te laten maken. Samen met het CDA hebben wij het initiatief genomen om te formeren en met coalitiepartijen nadere afspraken te maken, zodat we de komende jaren echt met concrete plannen aan de slag kunnen voor Teylingen. Lees verder

 • Formatie college Teylingen: VVD, CDA, Trilokaal en GroenLinks/PvdA gaan in gesprek

  De partijen VVD, CDA, Trilokaal en GroenLinks/PvdA gaan de komende tijd gesprekken voeren over samenwerking in een nieuw college van Burgemeester en Wethouders in Teylingen. Lees verder

 • VVD Teylingen vraagt opheldering over lange duur werkzaamheden Warmonderhekbrug

  Hoewel de VVD het goed vindt dat de werkzaamheden aan de Warmonderhekbrug zijn uitgevoerd en Warmond zo voor de komende decennia weer een bestendige toegangsbrug heeft, willen de liberalen opheldering over de duur en kosten van de werkzaamheden. Lees verder

 • Stefanie's maidenspeech: een oproep voor het optimisme

  Tijdens de raadsvergadering van 19 mei heeft nieuw VVD-raadslid Stefanie de Voogd haar maidenspeech gehouden. Lees verder

 • Goed nieuws voor horeca-ondernemers!

  De VVD Teylingen is blij met de afschaffing van de precariobelasting voor de terrassen van 2021 en het nog eens toestaan van extra grote terrassen in 2022. Lees verder