Nieuws

 • VVD-fracties maken zich sterk voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de Bollenstreek

  VVD-fracties maken zich sterk voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de Bollenstreek Lees verder

 • Kandidaat-raadsleden VVD Teylingen oriënteren zich in Warmond

  De top 10 van de kandidatenlijst namens de VVD Teylingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande, zijn afgelopen zaterdag op werkbezoek geweest in Warmond. Het bezoek aan Warmond is het begin van meerdere bijeenkomsten in de gemeente Teylingen die de komende maanden op de agenda staan. Lees verder

 • VVD Teylingen klaar voor de verkiezingen

  Tijdens een aangepaste algemene ledenvergadering, zijn de aanwezige leden van de VVD in Teylingen unaniem akkoord gegaan met de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma VVD-Teylingen 2022-2026

  Beste Teylinger, Of je nu in Sassenheim, Voorhout of Warmond woont, alle woonkernen in de gemeente Teylingen zijn om van te houden! Teylingen is als gemeente ook het afgelopen jaar weer verkozen tot een van de beste van Nederland. De VVD Teylingen zet zich dagelijks met veel enthousiasme in om Teylingen in de top te houden. En niet alleen voor nu, maar ook voor later. Lees verder

 • Kandidaat Lijsttrekker VVD-Teylingen

  Op 22 september a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de VVD Teylingen. Tijdens deze vergadering zullen de leden enkele belangrijke beslissingen nemen ten aanzien van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Lees verder

 • VVD Duin- & Bollenstreek Academy 2021

  In aanloop naar de gemeenteraad verkiezingen 2022 is er voor belangstellende VVD leden de VVD Duin en Bollenstreek Academy opgetuigd. Na contact te hebben gehad met de afdelingen Noordwijk/Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse/Hillegom en Katwijk over data en trainingen zijn onderstaande zes trainingen in concept. Het programma is vergelijkbaar met 2017 en houdt rekening met de herfstvakantie. De trainingen zijn aangepast aan de huidige beschikbare trainingen zoals deze op de website staan: https://opleidingen.vvd.nl/standpunten Lees verder

 • Regie over energie

  Donderdagavond heeft de gemeenteraad in Teylingen ingestemd met de plannen van de coalitiepartijen over de Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een manier om regionaal samen te werken aan de energietransitie. De VVD zet nu in op zogenoemde 'no regret'-maatregelen, informatievoorzieningen over verduurzaming voor inwoners en aanvullend onderzoek tot 2025. Zo kan, volgens VVD raadslid Verhoeve, uiterlijk in 2025 een weloverwogen besluit genomen worden hoe Teylingen, op enige wijze, verduurzaamd kan worden zonder de regie over de energietransitie te verliezen. Lees verder

 • Wethouder Marlies Volten geeft startschot voor laatste fase aanleg Noordelijke Randweg Voorhout

  Met het intrillen van een damwand voor de nieuwe brug over de Haarlemmertrekvaart, gaf wethouder Marlies Volten vrijdag 9 april het startschot voor de laatste fase van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. Aannemer Heijmans heeft het werk afgelopen periode voorbereid en is tot medio 2022 bezig met de uitvoering. Lees verder

 • Aanmeldingen regionale Masterclasses VVD Zuid-Holland 2021 geopend

  Waarom en voor wie organiseren we de Regionale Masterclasses? De Regionale Masterclass is bedoeld om talent in de regio Zuid-Holland verder te ontwikkelen. De Regionale Masterclass volgt de ‘Doorlopende Leerlijn’ van hét opleidingsinstituut binnen de VVD: de Haya van Somerenstichting. De Doorlopende Leerlijn bestaat uit trainingen op verschillende niveaus. Beginnend met lokale basistrainingen, gevolgd door Regionale Masterclasses van waaruit talent vervolgens kan doorstromen naar de landelijke Kadertraining en mogelijk ook de landelijke Topkadertraining. Lees verder

 • VVD Teylingen in actie voor tijdelijke oplossing parkeerplaatsen oude Plus-locatie

  VVD Teylingen heeft contact gezocht met de eigenaar van de Herenstraat 66-68 om in ieder geval een tijdelijke oplossing te vinden voor de onrust die is ontstaan door het afsluiten van de parkeerplaats. Daartoe is de volgende mail verstuurd, waarop nog geen reactie is ontvangen Lees verder

 • De kreet om hulp voor wat betreft de kwaliteit van het park Overbosch

  De VVD heeft kennis genomen van de kreet om hulp voor wat betreft de kwaliteit van het park Overbosch in Voorhout. Dit speciale park heeft een mooie vijver en mede hierdoor genieten veel inwoners van Voorhout van dit park en de waterpartij. Probleem is echter wel dat de waterkwaliteit, door de stilstand en niet verbonden zijn met ander water, langzaam achteruitgaat. Lees verder

 • VVD Teylingen bezorgd over implementatie afvalbeleid

  De VVD Teylingen maakt zich zorgen over de stand van zaken betreffende de implementatie van het nieuwe afvalbeleid ‘De betere scheider wordt beloond’. Dit nieuwe afvalscheidingsplan moet van start gaan op 1 januari 2021, de gemeente is echter nog niet klaar met het treffen van alle voorbereidingen en het testen ervan. Lees verder

 • "Gemeenteraadslid; iets voor mij?"

  Informatieavond: Gemeenteraadslid: iets voor mij? Wil jij je verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Of lijkt het je erg interessant, alleen weet je nog niet goed wat het precies betekent om gemeenteraadslid te zijn? Kom dan naar de online informatieavond op 18 november om 20:15! Tijdens deze informatieavond komen verschillende raadsleden uit Leiden en omliggende lokale netwerken vertellen over de betekenis van het raadslidmaatschap. Op een originele, interactieve wijze zullen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod komen: Is het raadswerk goed te combineren met je werk/studie? En/of met een gezin? Wat voor vergaderingen heb je eigenlijk als raadslid allemaal? Hoe vertaal je geluiden uit de samenleving naar de raad? Welke vaardigheden moet een raadslid hebben? Hoeveel uur in de week ben je met de raad bezig? En natuurlijk bestaat er ook de gelegenheid om zelf al jouw brandende vragen te stellen! Het idee van de avond is dat zo een goed inzicht kan worden gegeven in het werk als raadslid. Dit zal dus niet perse het politieke verhaal zijn, zoals een update over ieders portefeuille, maar juist meer over de omvang en betekenis van het raadslidmaatschap. Zo kunnen alle aanwezigen een zo compleet mogelijk beeld krijgen van het raadswerk. Meldt je aan bij secretaris@vvdteylingen.nl voor de zoom-link Lees verder

 • VVD HOUDT DE LASTEN LAAG

  Tijdens de Raadsvergadering van afgelopen donderdag 05 november, heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Teylingen ingestemd met de begroting voor 2021-2024. Met name dit jaar was het een zeer uitdagende begroting gezien de enorme druk die er ligt, opgelegd door de landelijke overheid. Lees verder

 • VVD-Raadslid biedt afstudeeronderzoek aan Teylings college aan.

  VVD Teylingen - Raadslid Hidde Verhoeve heeft in de raadsvergadering van 9 juli zijn afstudeeronderzoek, getiteld ‘Gedragen duurzaam’, aangeboden aan het college van B&W van Teylingen. Het is een onderzoek naar het politiek- en maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. Lees verder

 • Coalitie geeft een kompas aan het college als richting voor de begroting 2021 -2024

  De coalitie van VVD, Trilokaal en D66 roept het Teylingse college op om te komen met een sluitende begroting en meerjarenplanning in het najaar en doet tegelijkertijd voorstellen tot het doen van investeringen. Lees verder

 • VVD wil nu actie voor ondertunneling spoorweg overgang Voorhout.

  Teylingen 10 juni – VVD Teylingen heeft vandaag kennis genomen van weer een ongeval bij de spoorweg overgang in Voorhout. Opnieuw een menselijk drama. De VVD is geschrokken van dit ongeval. Lees verder

 • Nieuw VVD Raadslid geïnstalleerd in de gemeente Teylingen

  Tijdens de raadsvergadering op 3 juni is, volgens de verkiezingsuitslag van 2018, de heer Kardien de Werker als opvolger van Robin Konings geïnstalleerd in de Raad. Hiermee is de VVD fractie weer op volle sterkte. Lees verder

 • Robin Konings vertrekt uit gemeenteraad Teylingen

  “Het was een eer om volksvertegenwoordiger te zijn” Lees verder

 • Bericht Afvalbeleid

  Geachte VVD’er, Het afvalbeleidsdebat is een dossier dat al 5 jaar loopt waar ook deze raadsperiode uitvoerig over gesproken is. Het is een politiek én inhoudelijk complex dossier waar, gedurende deze twee periodes, bijna twee wethouders over zijn gestruikeld. Dit debat wordt gevoerd met oog op de VANG-doelen. Dit zijn de afvalbeleidsdoelen die voorschrijven dat in 2020 nog maar 100 kilo restafval aangeboden mag worden per inwoner per jaar en dat er een scheidingspercentage van 75% behaald moet worden. Lees verder