Nieuws

 • VVD Teylingen: zoektocht naar locaties voor de opvang van 252 asielzoekers 'on hold' tijdens onduidelijkheid over Spreidingswet

  De VVD Teylingen stelt voor om een pas op de plaats te maken in het voorbereidende werk voor de komst van asielzoekers op grond van de Spreidingswet. Doordat landelijk de coalitiepartijen in het hoofdlijnenakkoord hebben opgenomen de Spreidingswet te willen gaan intrekken en om crisismaatregelen te nemen om de asielinstroom- en opvangcrisis te bestrijden, zal de opgave voor gemeenten en de regio voor de opvang van asielzoekers gaan veranderen. Daarom wil de VVD-fractie met de regio het gesprek voeren en tot die tijd het onderzoek naar een locatie voor asielzoekers in Teylingen ‘on hold’ zetten. Lees verder

 • Herenstraat niet afsluiten maar rustiger maken: VVD Teylingen wil verkeersproeven Herenstraat Voorhout.

  Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2024 heeft de fractie van VVD Teylingen een voorstel aangekondigd om verkeersproeven uit te voeren in de Herenstraat in Voorhout. Naar aanleiding van de 2020 vastgestelde centrumvisie zijn recent door de gemeente de centrumplannen per dorp in Teylingen gepresenteerd. Daarin staat onder andere voor Voorhout dat de Herenstraat zal worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Lees verder

 • Motie om thuis elektrische voortuigen op te laden makkelijker te maken aangenomen!

  De motie ‘Thuis Laden’ van de VVD voor het opladen voor deur van elektrische auto’s werd tijdens de raadsvergadering van 25 april 2024 op 1 stem na door de gehele Raad van Teylingen aangenomen. Lees verder

 • VVD Teylingen: laat paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen bezorgen

  In Teylingen moeten paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen altijd in persoon worden opgehaald. Daardoor moeten inwoners twee keer naar het gemeentekantoor in Sassenheim komen, namelijk bij het aanvragen én bij het ophalen van het document. VVD-raadslid Stefanie de Voogd heeft schriftelijke vragen gesteld om de mogelijkheid te verkennen in Teylingen om paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te laten thuisbezorgen. In andere gemeenten kunnen inwoners namelijk al kiezen om de documenten in persoon op te komen halen of het (al dan niet tegen een meerprijs) te laten bezorgen. Lees verder

 • De maidenspeech van Heleen!

  Afgelopen donderdag heeft HeleenSteens als nieuw raadslid haar maidenspeech gehouden tijdens de raadsvergadering. Zij ging in op de veranderingen tussen het raadslidmaatschap nu in vergelijking met de tijd dat zij eerder politiek actief was (onder andere als wethouder in Oegstgeest) tot 2004. Daarbij benadrukte zij het super te vinden om het raadslidmaatschap op te pakken. Lees verder

 • Wisseling in de fractie: Heleen Steens vervangt Hidde Verhoeve

  Tijdens de raadsvergadering van 01 februari 2024 heeft een wissel plaatsgevonden binnen de VVD fractie: Hidde Verhoeve heeft de fractie verlaten en we verwelkomen Heleen Steens! Lees verder

 • Inbreng VVD bij de concept Omgevingsvisie

  Deze week is de concept omgevingsvisie in de raad besproken, waarin de lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Teylingen wordt vastgelegd. VVD-raadslid Stefanie de Voogd heeft hierbij een pleidooi gehouden tegen zonnevelden, tegen regeldruk, vóór ondernemers en vóór een plek van de auto in Teylingen. Lees verder

 • VVD Teylingen organiseert High Beer om 2024 af te trappen!

  Samen trappen we 2024 af onder het genot van drie speciaalbieren en verschillende hapjes! Lees verder

 • Heleen Steens nieuw beoogd raadslid VVD Teylingen

  Onlangs kondigde VVD-raadslid Hidde Verhoeve aan per 1 februari 2024 de gemeenteraad te verlaten. Heleen Steens, nummer 7 op de kandidatenlijst van de VVD Teylingen, zal de vrijgekomen zetel gaan vervullen. Zij zal per 1 februari worden beëdigd in de gemeenteraad van Teylingen, waarna zij het woord zal gaan voeren in de commissie Welzijn. Lees verder

 • Vragen over wegversmalling op de Herenweg in Warmond

  Bij de herinrichting van de Herenweg in Warmond is er ter hoogte van de Laan van Oostergeest enige tijd geleden een nieuwe wegversmalling aangebracht. Bij de wegversmalling dient niet alleen gemotoriseerd verkeer (auto/scooters/motoren) elkaar voorrang te verlenen, maar moeten fietsers ook oversteken van weghelft, wat al voor meerdere ongelukken heeft gezorgd. De VVD hoort meerdere inwoners hun zorgen uiten en deelt deze zorgen. Vandaar heeft VVD-raadslid Stefanie de Voogd vragen gesteld over de wegversmalling. Lees verder

 • Nozems, Encadre en Slagerij-Bakker Warmond: Ondernemers van het jaar in Teylingen!

  Voor de Dag van de Ondernemer op vrijdag 17 november had de VVD Teylingen een prijsvraag uitgezet om aan Teylingers te vragen wie zij de Ondernemer van het jaar vinden. Er zijn veel stemmen uitgebracht op diverse ondernemers in Teylingen. In Voorhout kwam lijstenmakerij Encadre als winnaar naar voren, in Sassenheim Nozems en in Warmond de Slagerij-Bakker. VVD-raadsleden Frank Beijk, Martijn de Ruiter en Stefanie de Voogd hebben deze ondernemers op de Dag van de Ondernemer gefeliciteerd en een leuke lokale verrassing overhandigd. Lees verder

 • Hidde Verhoeve verlaat gemeenteraad Teylingen

  Hidde Verhoeve stopt na bijna 6 jaar als raadslid voor de VVD. In een brief aan burgemeester Carla Breuer heeft hij laten weten dat het raadswerk in combinatie met een fulltime baan steeds moeilijker te vervullen is. Tevens moet Verhoeve, als gevolg van een sportblessure, op korte termijn opnieuw aan zijn knie geopereerd worden, wat de nodige revalidatietijd eist. Lees verder

 • Aangenomen begroting voor 2024!

  Tijdens de begrotingsraad donderdagavond heeft de gemeenteraad ingestemd met de begroting voor 2024. Fractievoorzitter Frank Beijk stond daarbij stil bij welke zaken voor de VVD Teylingen belangrijk zijn, namelijk goed en betaalbaar wonen in Teylingen, voor iedereen; een bloeiende lokale economie; een veilig Teylingen, voor iedereen; een zorgzaam en sportief Teylingen; slimme verduurzaming voor nu en voor later en een financieel gezonde gemeente. Lees verder

 • Stem voor de Teylingse ondernemer van het jaar!

  Wie wordt jouw lokale ondernemer van het jaar? Om dat te beslissen, is jouw stem nodig! Lees verder

 • Op bezoek bij Carice Cars!

  Op vrijdag 2 november heeft de VVD Teylingen Carice Cars bezocht. Carice Cars is een in Voorhout gevestigde scale-up met de elektrische oldtimer van de toekomst. Met een logo waar een tulp de oorsprong van de onderneming in de Bollenstreek symboliseert, bracht de VVD Teylingen graag een bezoek aan de innovatieve ondernemer. Lees verder

 • Geen lastenverzwaring zonder bezuinigingen

  Het college van Teylingen heeft een sluitende begroting aangeleverd. De VVD is tevreden met deze begroting, die een balans vindt in bezuinigingen en lastenverzwaring. Ja, het is wel meer dan even slikken dat de OZB met meer dan 10% omhoog gaat. Naast de (flinke) inflatiecorrectie van 9% bleek er ook nog een verdere verhoging nodig. Hoewel de VVD daar doorgaans een tegenstander van is, konden we nu niet anders doordat er een fors financieel tekort van ruim € 1,7 miljoen voor Teylingen in 2024 voorzienbaar was. De VVD heeft ingezet op het eerst kritisch kijken naar de eigen uitgaven, naar bezuinigingen, voordat er naar stijging van de OZB werd gekeken. Daardoor konden ruim € 1,5 miljoen van de kosten gedekt worden door besparingen en ombuigingen, waardoor een stijging van de OZB alleen nodig is om de resterende € 2 ton te dekken. Lees verder

 • VVD Teylingen gaat voor meer toezicht en camerabewaking op station voorhout

  Een veilig Teylingen is een van de belangrijkste onderwerpen voor VVD Teylingen. Overal in de gemeente moeten inwoners een veilig gevoel hebben, zo ook op de NS-stations. Helaas krijgen we steeds meer signalen dat er frequent vernielingen en diefstallen plaatsvinden op het station van Voorhout. Dit is onacceptabel en daar moet actief actie tegen ondernomen worden. Lees verder

 • Goed nieuws voor de bereikbaarheid van Teylingen!

  De VVD Teylingen is positief over de onlangs gesloten coalitieakkoorden van de provincies Zuid- en Noord-Holland. Dit aangezien er in het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland staat dat er wordt ingezet op het uitvoeren van de Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Samenwerking met Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland is voor die bereikbaarheid ook van belang, waardoor het ook positief is dat er in het coalitieakkoord van Noord-Holland staat opgenomen om in overleg te blijven over goede bereikbaarheid van de regio. Dat is volgens de VVD goed nieuws voor de bereikbaarheid van Teylingen. Lees verder

 • Inbreng VVD Teylingen over de kadernota

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juli j.l. heeft fractievoorzitter Frank Beijk bij de bespreking van de kadernota teruggekeken op de 1e verjaardag van de nieuwe raad en vooruitgekeken naar dat wat voor de VVD de komende jaren van belang is. Lees verder

 • VVD motie voor tijdelijke starterswoningen in het middensegment aangenomen!

  Tijdens de raadsvergadering van 29 juni heeft de raad ingestemd met de motie om bij het onderzoek naar locaties voor tijdelijke huisvesting de mogelijkheid te onderzoeken of één locatie zich voor 100% woningen in het middensegment leent. Lees verder