De VVD staat vóór participatie

Gisteravond is het mobiliteitsplan in de gemeenteraad aangenomen. In dit plan worden de eerder vastgestelde afspraken vertaald naar concrete maatregelen en projecten. Over dit plan is intensief met inwoners, winkeliers en verkeersexperts gesproken. De VVD staat achter deze participatie. Het gaat bijvoorbeeld over de maximumsnelheid op de Oosthoutlaan in Voorhout en over de Herenweg in Warmond (tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest).

Andere partijen komen op de participatie terug en hebben diverse wijzigingsvoorstellen ingediend op het plan. De VVD heeft tegen deze wijzigingsvoorstellen gestemd. De voorstellen maken een 'gatenkaas' van het plan en staan haaks op het proces met participatie van inwoners, winkeliers en verkeersexperts. Een deel van de wijzigingen zal ook leiden tot schijnveiligheid, aangezien er geen handhaving kan plaatsvinden. Simpelweg een maximumsnelheid van een weg aanpassen door een 30 km bord neer te zetten, is niet genoeg. Dan moet ook de inrichting van de weg worden aangepast.