Voldoende parkeerplekken én autovrij Kerkplein in centrum Sassenheim

Bij het opnieuw inrichten van het centrum van Sassenheim doet zich de kans voor om het Kerkplein autovrij te krijgen, zonder dat er parkeerplekken verloren gaan. Waar andere partijen simpelweg parkeerplekken van het plein willen schrappen, is dat niet realistisch. Het centrum moet bereikbaar blijven voor auto's, winkels moeten bereikbaar blijven met de auto en overlast moet worden voorkomen in de omliggende woonwijken waar auto's anders gaan parkeren. Dat is geen optie, aldus raadslid Frank Beijk. De VVD komt dan ook met een voorstel voor een autovrij Kerkplein, zonder dat er parkeerplekken verloren gaan.

Geen parkeergarage?
De raad gaat stemmen over een parkeergarage in het centrum van Sassenheim. De kosten ervan zijn alleen 4,9 miljoen, waar de gemeente voor opdraait. Op kosten van de belastingbetaler! Supermarkt Hoogvliet en andere winkels willen niet meebetalen, waardoor die “rekening” voor de VVD te hoog is. Aangezien de liberalen van mening zijn dat bij de herinrichting van het centrum juist voor de mooiste oplossing kan worden gekozen, moet er naar een andere manier worden gekeken om voldoende parkeerplekken in het centrum te houden, in combinatie van een mooi Kerkplein. 

Nieuwe kans
Hoewel er meer mogelijk is. Namelijk een zo autovrij mogelijk plein (wel met plaatsen voor minder validen en de rouw- en trouwstoeten), zonder dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat. Dit kan door bij andere ontwikkelingen in het centrum, denk bijvoorbeeld de bibliotheek, extra parkeerplaatsen aan te leggen. Hierdoor blijft ons centrum wel bereikbaar voor auto’s, zorgen we voor voldoende parkeerplekken en voorkomen we dat auto’s overlast in de woonwijken veroorzaken.