Zonnepanelen op parkeerdek station Sassenheim

De VVD Teylingen is voor overkapping van de parkeergarage bij het station Sassenheim met zonnepanelen. Daarvoor dienen zij een motie in. Dit sluit aan bij de wens van de liberalen om bij verduurzaming zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande locaties.

Het parkeerdek bij het station Sassenheim leent zich uitermate goed voor duurzame energieopwekking door middel van zonnepanelen boven het parkeerdek, een zogenoemde zonnecarport. VVD-raadslid Kardien de Werker: ’Het overkappen van het parkeerdek met zonnecarports is geheel in lijn met onze verkiezingsbelofte. Het plaatsen van zonnecarports gebeurt al op vele plaatsen in Nederland.  De parkeergarage bij het station ligt in een open terrein en heeft een aanzienlijke oppervlakte. En juist nu is het noodzaak om alle mogelijkheden te benutten om betaalbare duurzame energie op te wekken, zonder dat het ten koste gaat van ruimte die voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden, zoals woningbouw, en zonder aantasting van het landschap.’’

Onlangs zijn er ook voorstellen aangenomen van de VVD voor de verduurzaming van woningen. Ook daarbij zetten de VVD’ers zich in voor zoveel mogelijk verduurzamen op daken en het isoleren van woningen, om energie armoede tegen te gaan.