0% rente op de duurzaamheidslening voor woningeigenaren én impuls verduurzaming sociale huurwoningen van Stek

Op initiatief van de VVD heeft de gemeenteraad ingestemd met voorstellen over een rente van 0% op de duurzaamheidslening en om sociale huurwoningen van Stek sneller te kunnen gaan verduurzamen. VVD-raadslid Frank Beijk is positief en hoopt dat beide moties drempels wegnemen om sneller te kunnen gaan verduurzamen.

0% duurzaamheidslening

Huiseigenaren binnen de gemeente Teylingen kunnen al een duurzaamheidslening afsluiten om hun huizen te verduurzamen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen. Met de duurzaamheidslening kunnen de investeringskosten worden betaald van het geld dat iemand overhoudt door minder aan het dagelijkse energieverbruik uit te hoeven geven. De VVD kwam daardoor met een motie om de duurzaamheidslening tegen 0% rente te verstrekken. Als er geen rente meer over de lening hoeft te worden betaald, wordt het hopelijk nog aantrekkelijker voor huiseigenaren om maatregelen ter verduurzaming van hun woning te gaan nemen.

 

Sneller verduurzamen van sociale huurwoningen

Iedere inwoner heeft baat bij een goed geïsoleerde woning, zo ook huurders van sociale huurwoningen van woningcorporatie Stek. Daarom kwam de VVD met het initiatief om te gaan kijken wat de gemeente kan doen om Stek te helpen met het versnellen van de verduurzaming van sociale huurwoningen.

 

Frank Beijk: ‘’Dit is nu net het zetje in de rug dat veel inwoners kunnen gebruiken. Het gaat op klimaat vriendelijke manier de energie armoede tegen; goed voor de portemonnee en het klimaat!’’ 

De VVD is blij dat een meerderheid van de raad vóór de moties heeft gestemd en hiermee een verkiezingsbelofte na te komen.