VVD Teylingen in de bres voor verduurzaming woningen


VVD-raadslid Frank Beijk kondigde donderdagavond tijdens de algemene politieke beschouwingen twee moties aan om Teylingers te helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Dit betreffen voorstellen voor een duurzaamheidslening tegen 0% rente voor huiseigenaren en een oproep tot het versnellen van de verduurzaming van sociale huurwoningen van woningcorporatie Stek in Teylingen. Zo gaat het makkelijker worden om de stookkosten laag te houden en dat kan in een goed geïsoleerd huis.  


Waar de gemeente Teylingen nu al een duurzaamheidslening kent, moet daar nu nog 1,6% rente over betaald worden. Inwoners kunnen de lening afsluiten om maatregelen te treffen ter verduurzaming van de woning. De rente werpt een onnodige drempel op waar de liberalen een einde aan willen maken, door met een voorstel te komen voor 0% rente te rekenen op de duurzaamheidslening.  


Met betrekking tot de verduurzaming van sociale huurwoningen van STEK benadrukt Beijk dat Stek hiermee goed op weg is, maar hij wil kijken wat de gemeente meer kan doen om dit te versnellen. Iedere bewoner heeft immers baat van beter geïsoleerde woningen.   


Daarnaast sprak Beijk zich tijdens de beschouwingen uit over goed wonen, werken, ondernemen en recreëren in Teylingen. Het begint met een passende woning, voor iedere doelgroep. Maar het moet en het gaat verder! Dat gaat over goede bereikbaarheid – namelijk van en naar werk kunnen of de kinderen ophalen van school – tot kunnen sporten en hobbyen bij de diverse verenigingen. Waarbij aandacht moet zijn voor de nijpende situatie van vooral de kleine ondernemers.


Het belang van het rijke verenigingsleven van rugby- tot muziekvereniging- in Teylingen werd benadrukt, waar iedereen wel veilig naartoe moet kunnen gaan. Verkeersveiligheid is één van de prioriteiten van de VVD, zeker voor fietsers en voetgangers. Daardoor moet zo snel mogelijk de daad bij het woord gevoegd worden. ''Alle gevaarlijke verkeersknelpunten in Teylingen moeten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn aangepakt'', aldus Beijk.