Op naar een betere bereikbaarheid van de regio!


Gisteravond is onze motie aangenomen door de raad waarin we een oproep aan de provincie Zuid-Holland doen om de €20 miljoen te investeren in de bereikbaarheid van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek! Raadslid Frank Beijk:

‘’Het is goed dat de raad Teylingen met het unaniem aannemen van onze motie een duidelijk signaal afgeeft. Deze regio heeft haast met het ten uitvoer brengen van de plannen voor een bereikbare regio, waar met oog voor verkeersveiligheid en openbaar vervoer grote bedragen nodig zijn. De €20 miljoen van de provincie zijn onmisbaar. Het is wel lastig dat de raad meent dat opnieuw onderzoek gedaan moet worden naar de openbaar vervoersroutes. Hierdoor wordt opnieuw het beeld geschetst dat Teylingen los van de regio komt te staan. En neemt ze via dit standpunt weer afstand van de plannen waar de provincie, de diverse gemeenten in de regio en Holland Rijnland al eerder mee hebben ingestemd. Dit standpunt zal , zo vreest de VVD, opnieuw leiden tot onzekerheid en vertraging bij de start van de werkzaamheden.’’

De VVD staat voor verbetering van de bereikbaarheid van de streek en zal zich hier hard voor blijven maken.