Opvang Alleenreizende Minderjarige Vluchtelingen (AMV)


De gemeente Teylingen heeft gehoor gegeven aan de landelijke oproep van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. De gemeente heeft aan het verzoek voldaan met de opvang van Alleenreizende Minderjarige Vluchtelingen.
 
De VVD-fractie zou het liefst zien dat helemaal niemand - ongeacht de reden - huis en haard zou moeten of willen ontvluchten. Dat is helaas niet de realiteit.
Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt over opvang van vluchtelingen. Het frustreert ons dat we nog altijd niet in staat blijken die afdoende na te (laten) komen. 
De VVD-fractie heeft dan ook onlangs onze landelijke vertegenwoordigers hierop aangesproken met het dringende verzoek snel tot een passend beleid en oplossing te komen. 
 
Intussen ontstaan er problemen met de opvang van asielzoekers, die beelden kennen we inmiddels allemaal. Wij zijn van mening dat het niet zover had mogen komen, maar tegelijk voelen we ons ook als medemens verantwoordelijk om bij te dragen aan een fatsoenlijke ‘tijdelijke opvang’ voor diegenen die hier nu eenmaal zijn. 
 
Wij hebben ons ervan verzekerd dat al het mogelijke wordt gedaan aan begeleiding en veiligheidsmaatregelen om overlast te voorkomen. En dat er adequaat kan worden gehandeld wanneer er onverhoopt toch iets misgaat. En dat er vaste aanspreekpunten zijn en blijven voor alle belanghebbenden. 
 
Onze oproep is dan ook om van deze aanspreekpunten gebruik te maken mocht er iets aan de hand zijn. Liever te vroeg dan te laat. Ook als u 'gewoon' zorgen of vragen heeft, want ook wij realiseren ons dat de opvang van deze AMV-ers, hoe tijdelijk het ook is, een mogelijke ongewenste verandering teweegbrengt in de gemeente Teylingen.