VVD: maak slimme keuzes bij afvalstoffenheffing

De afgelopen jaren heeft Hidde Verhoeve zich namens de VVD Teylingen hard gemaakt voor een goed afvalbeleid, waarbij de (afval)scheider beloond wordt en zo de landelijke doelstellingen behaald worden. We kunnen gelukkig vaststellen dat Teylingen op de goede weg is om onze doelstellingen te halen. Stijgende uitvoeringskosten, ongewenste kosten voor het verwijderen van illegale bij-plaatsingen, afvaldumping en de vervanging van ondergrondse containers zorgen helaas voor oplopende kosten voor het afvalbeleid. Het tekort dreigt voor 2023 op te lopen tot € 1,8 miljoen! De kosten moeten gedekt worden via de afvalstoffenheffing en die dreigt daardoor dus flink omhoog te gaan. Wat de VVD betreft moeten we daarbij slimme keuzes maken.

De VVD vindt dat de korting voor de afvalscheider moet blijven bestaan. Ook moet er kritisch worden gekeken naar de uitgaven. Bij het maken van keuzes, mag er wel onderscheid zijn tussen de heffing aan eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Dat is nu niet het geval, terwijl een eenpersoonshuishouden toch minder afval heeft dan een huishouden met meerdere personen. Vanuit het principe 'de vervuiler betaalt' ligt het voor de hand dat meerpersoonshuishoudens een hogere heffing betalen.Maar dan mag de te behalen korting op 'goed scheiden' voor die groep ook hoger zijn! 

Verder is deze zomer het GFT-afval vaker opgehaald. Een goede service die helaas wel extra geld kost. Dit afschaffen lijkt de VVD de minst pijnlijke maatregel om het tekort voor een deel te dichten. Op deze manier kunnen we de stijgende kosten voor afvalverwerking zoveel mogelijk beperken.