VVD Teylingen roept op tot actie om vernielingen en diefstallen in fietsenstalling bij Mariëngaerde tegen te gaan

Regelmatig worden er scooters en fietsen vernield of zelfs gestolen uit de fietsenstalling gelegen aan de voorkant van Mariëngaerde in Warmond, met frustratie van bewoners van het gebouw ten gevolg. Aangiftes bij de politie en pogingen van de bewoners van het gebouw om met de vastgoedbeheerder en projectontwikkelaar naar een oplossing te zoeken, leiden niet tot een oplossing. De VVD Teylingen roept op tot actie om een einde te maken aan de vernielingen en diefstallen. 


Middels een zogenoemde ‘motie vreemd’ heeft de VVD het onderwerp geagendeerd in de gemeenteraad. Zo zijn er begin juni in één nacht meerdere scooters vernield en fietsen gestolen uit de fietsenstalling en dat is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Daarbij speelt mee dat de fietsenstalling in lopend projectgebied ‘Groot Seminarie’ ligt. Bij de inrichting van een gebied moet aandacht zijn voor veiligheid en de terugkerende diefstallen en vernielingen tonen aan dat dit niet vanzelfsprekend is.

 

VVD-raadslid Stefanie de Voogd: ‘’Dit is onacceptabel. Er moet echt op korte termijn actie worden ondernomen om een einde te maken aan alle diefstallen en vernielingen, anders is de kans groot dat er de komende tijd nog meer fietsen en scooters worden vernield of gestolen. Er kan worden gedacht aan cameratoezicht of een fietsenstalling die alleen voor bewoners van Mariëngaerde toegankelijk is.’’ 


De motie is op donderdag 30 juni in de raadsvergadering aangekondigd. Inhoudelijke behandeling zal in de eerstvolgende commissie- en raadsvergaderingen plaatsvinden.