VVD Teylingen gaat enthousiast aan de slag voor Teylingen

Op 21 mei 2022 kwamen alle Teylingse politieke partijen tot een gezamelijk raadsprogramma voor 2022-2026, “Samen maken we Teylingen”. De VVD onderschrijft het raadsprogramma, maar vond het nog te veel op hoofdlijnen om het beoogde college een concreet uitvoeringsprogramma voor deze raadsperiode te laten maken. Samen met het CDA hebben wij het initiatief genomen om te formeren en met coalitiepartijen nadere afspraken te maken, zodat we de komende jaren echt met concrete plannen aan de slag kunnen voor Teylingen.

Op 21 mei 2022 kwamen alle Teylingse politieke partijen tot een gezamelijk raadsprogramma voor 2022-2026, “Samen maken we Teylingen”. De VVD onderschrijft het raadsprogramma, maar vond het nog te veel op hoofdlijnen om het beoogde college een concreet uitvoeringsprogramma voor deze raadsperiode te laten maken. Samen met het CDA hebben wij het initiatief genomen om te formeren en met coalitiepartijen nadere afspraken te maken, zodat we de komende jaren echt met concrete plannen aan de slag kunnen voor Teylingen.  

 

Met deze aanvullende afspraken zijn wij erin geslaagd om op een aantal belangrijke thema’s concretere ambities neer te leggen, dat betreft onder andere: 


  • Met tempo doorbouwen om iedereen van een passende woning te kunnen voorzien; 

  • Onze dorpen leefbaar en goed bereikbaar houden; 

  • Het aanpakken van onveilige knelpunten in het verkeer; 

  • Snelle uitvoering van de centrumplannen die voor Warmond, Voorhout en Sassenheim klaarliggen, voor gezellige en bruisende dorpskernen; 

  • Verstandig omgaan met de gemeentelijke financiën. 

 

Marlies Volten blijft wethouder namens de VVD en zal zich onder andere gaan inzetten voor wonen, ruimtelijke ordening, verkeer & vervoer en financiën. De precieze verdeling van wethoudersportefeuilles wordt door het college zelf vastgesteld bij de eerste collegevergadering 

 

Veel onderwerpen zijn in het raadsprogramma en de coalitieafspraken nog opengelaten. Op die thema’s is nog onvoldoende overeenstemming. Wij zullen in de komende periode daarover nog in discussie gaan. Dat biedt voor de VVD nog volop de gelegenheid om ons voor een nog beter Teylingen in te zetten!