Formatie college Teylingen: VVD, CDA, Trilokaal en GroenLinks/PvdA gaan in gesprek

De partijen VVD, CDA, Trilokaal en GroenLinks/PvdA gaan de komende tijd gesprekken voeren over samenwerking in een nieuw college van Burgemeester en Wethouders in Teylingen. Zij zien naar aanleiding van het advies van de formateurs Petra Habets en Robbert-Jan van Duijn voldoende basis om tot overeenstemming te komen en een akkoord te sluiten. De partijen nemen het eerder met alle negen partijen in de gemeenteraad gesloten raadsprogramma mee als uitgangspunt voor de gesprekken.

Monique de la Rie (VDD) is verheugd over de uitkomst van de gesprekken met de formateurs. “we kijken uit naar de komende periode waarin we verdere invulling gaan geven aan het collegeprogramma.”


Carla Hilverda-van Leeuwen (CDA) zegt er een goed gevoel bij te hebben om met deze partijen een coalitie te vormen. “Daarnaast willen wij benadrukken, dat dankzij het raadsprogramma het onze inzet is om de komende jaren met alle partijen in goede harmonie samen te werken. Ieder voorstel zullen we de komende vier jaar op haar inhoud beoordelen”.


Martijn van Duijvenbode (Trilokaal) is ook positief over de vorming van de nieuwe coalitie. Wij kijken uit naar de vervolggesprekken! De combinatie van partijen zien wij als een mooie, brede afspiegeling van de raad. Daarnaast wil Trilokaal de weg die is ingezet met het raadsprogramma blijven volgen, om ons echt met alle negen partijen samen in te zetten voor de inwoners van Teylingen”


Voor Lisa Gonzalez en Paul Witteman (GroenLinks/PvdA) was dit niet de gedroomde coalitie. “In de eerste gesprekken zien we echter wel goede mogelijkheden om de inhoudelijke onderwerpen die dicht bij ons liggen verder te brengen. We zien het als een uitdaging om Teylingen nog duurzamer en socialer te maken, samen met onze inwoners en organisaties.”