VVD kiest voor snelle uitvoering bouwplannen Nieuw Boekhorst

Onlangs zijn de plannen besproken voor Nieuw Boekhorst, een beoogde nieuwe wijk in Voorhout, waar de raad binnenkort verder over praat. De VVD staat voor wonen voor iedereen, van jong tot oud, huur en koop, in een groene leefomgeving met voldoende voorzieningen, wat in deze plannen allemaal terugkomt. ‘’De VVD kan dan ook niet wachten om tempo te maken om zo snel mogelijk richting de bouw van deze hoognodige woningen te gaan’’, aldus VVD-raadslid Stefanie de Voogd. Immers, zo vertelt ze verder: Onze starters willen nu starten! En er zijn in Teylingen ook veel mensen die een gezinswoning willen verlaten voor een appartement. En laat er nu ook veel behoefte zijn aan die gezinswoningen, wat de doorstroming ten goede komt.


In de concept gebiedsvisie worden plannen gepresenteerd voor de bouw van 1.150-1.250 woningen in Nieuw Boekhorst. Er is ruimte voor diverse soorten woningen – zowel voor starters, gezinnen als senioren – en diverse voorzieningen, zoals een basisschool en sportvoorzieningen. Met veel water en groen in de wijk. Deze opzet zorgt voor diversiteit en leefbaarheid voor de komende decennia. Daarom is de VVD tevreden over wat nu op tafel ligt, maar ziet ook mogelijkheden om voor de zomer het plan nog wat te verbeteren.


Voor de VVD is het belangrijk dat de beoogde bouw van Nieuw Boekhorst geen onnodige vertraging oploopt. De VVD wil vaart maken met het bouwen van meer woningen voor alle doelgroepen, wat gelet op de huidige woningmarkt hoognodig is. 


Daarbij moeten niet alleen (financieel) verstandige keuzes voor vandaag worden gemaakt, maar ook voor op de lange termijn, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid in de wijk. Aangezien de ontwikkeling in parkeervraag in de toekomst nog onzeker is, stelt de VVD voor het concept zoals toegepast bij het Groot Seminarie in Warmond hier ook toe te passen; extra groen, onder de voorwaarde dat een deel daarvan bij parkeernood kan worden omgezet in parkeerplaatsen. In dat geval kan de VVD ook akkoord gaan met extra woonlagen voor de appartementencomplexen.


Afbeelding: concept gebiedsvisie Nieuw Boekhorst