VVD Teylingen zegt nee tegen grote windmolens

Afgelopen zaterdag hebben heeft de VVD Teylingen een bezoek gebracht aan de windmolens langs de A12 bij Waddinxveen. Dit naar aanleiding van de plannen binnen de energieregio Holland-Rijnland om onder andere in Teylingen windenergie op te gaan wekken.

De molens langs de A12 zijn ‘slechts’110 meter hoog. Desalniettemin zijn de negatieve effecten zoals slagschaduw en geluidsoverlast meteen merkbaar. Op de lange termijn kan dit leiden tot serieuze gezondheidsproblemen. Dat moet je gewoon niet willen” aldus VVD raadslid Hidde Verhoeve. In Teylingen zou er mogelijk sprake zijn van meerdere windmolens van 3 Megawatt. Deze zijn dan al snel 180 meter of hoger. Het bezoek aan Waddinxveen van Kardien de Werker (1), Hidde Verhoeve (4), Heleen Steens (7) en Wesley Appels (9) was om te ervaren wat de impact hiervan is. VVD lijsttrekker Kardien de Werker stemt het resultaat niet gelukkig. “Des te hoger des te merkbaarder zijn de gevolgen. Al van kilometers afstand zijn deze molens te zien. Mocht dit in Teylingen gerealiseerd worden, verandert dit het leefklimaat, het karakter van het landschap en het aangezicht van de horizon enorm”.

Alternatieven

De liberalen vinden het van belang dat er serieus aan de energietransitie gewerkt wordt. Wel moet er volgens hen rekening gehouden worden met de ruimtelijke beperkingen. “Het doel mag de middelen niet heiligen. Dat betekent dat gekeken moet worden waar welke maatregel het beste toegepast kan worden. Deze randstedelijke gemeente is gewoon beperkt qua ruimte en dus ook qua mogelijkheden. Daar zullen wij dus rekening mee moeten houden. Begin nou eerst eens met het isoleren van woningen en het vol leggen van daken met zonnepanelen. Dit willen wij ook maximaal gaan faciliteren met een gratis duurzaamheidslening. Ook moeten zonnepanelen geïntegreerd worden in (bestaande) infrastructuur” aldus VVD raadslid Hidde Verhoeve. De liberalen stellen verder niet tegen windenergie te zijn. Volgens VVD lijstrekker Kardien de Werker zijn er mogelijkheden voor kleine windmolens van een meter of 15 in het buitengebied. “De VVD Teylingen is niet tegen windenergie. Het is niet ondenkbaar dat er toepassingen van windenergie zijn die prima kunnen. Maar de grote molens moet je écht niet willen”.