VVD-fracties maken zich sterk voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de Bollenstreek

De VVD-fracties in de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen maken zich al langer sterk voor een bereikbare en daarmee leefbare Bollenstreek! Met het oog op de komende verkiezingen en de nieuwe raadsperiode hebben zij hier gezamenlijk ambities voor opgenomen in hun Verkiezingsprogramma’s 2022-2026.

De VVD voelt zich gesteund door het manifest van 14 organisaties uit het bedrijfsleven in de regio dat zij vandaag hebben overhandigd aan de stuurgroep Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Zij benadrukken gezamenlijk in dit manifest nogmaals de noodzaak en urgentie van goede verbindingen. Het bedrijfsleven heeft gekeken welke oplossingen zij gezamenlijk kunnen steunen.

 

De VVD is van mening dat een bereikbare Bollenstreek niet alleen van belang is voor het bedrijfsleven, logistiek transport en de werkgelegenheid in de regio. Maar tevens ook van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze streek. Goede ontsluitingen voor bestaande en nog te bouwen woningen zijn noodzakelijk. Daarnaast dienen we rekening te houden met bezoekers aan de regio. Zoals gedurende het seizoen naar de Keukenhof en recreanten op weg naar de kust. We moeten voorkomen dat gedurende deze piekperiodes de Bollenstreek tot stilstand komt.  

 

Inzet is vervoer met alle modaliteiten dus te voet, per fiets, OV en auto en de mogelijkheden om over te stappen van de ene modaliteit op een andere. De VVD kijkt ook verder dan de bereikbaarheid alleen. Want bij iedere investering in het wegennetwerk moeten we ook rekening houden met een reductie van overlast van het verkeer. Zoals uitlaatgassen, lawaai en het verminderen van fijnstof. Dit alles ter verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Bollenstreek.

 

De grote projecten en investeringen die dat met zich mee brengen kunnen alleen in gemeentelijke samenwerking en met hulp van de provincie tot stand komen. Dat is ook de reden dat de gezamenlijke VVD-fracties in de Bollenstreek dit initiatief lanceren in samenwerking met de woordvoerder van Verkeer in de VVD-fractie van de Provinciale Staten, Jeroen van Dijken (VVD). Alleen met eensgezindheid tussen de betrokken gemeenten en de provincie kunnen provinciale investeringsbudgetten behouden blijven met als doel een leefbare Bollenstreek.  


Op de foto van links naar rechts: Martijn Tibboel (Lisse), Louise Pijnacker (Hillegom), Frank Beijk (Teylingen), Jeroen van Dijken (Statenlid ZH) en Hans Knapp (Noordwijk).