VVD-Raadslid biedt afstudeeronderzoek aan Teylings college aan.

VVD Teylingen - Raadslid Hidde Verhoeve heeft in de raadsvergadering van 9 juli zijn afstudeeronderzoek, getiteld ‘Gedragen duurzaam’, aangeboden aan het college van B&W van Teylingen. Het is een onderzoek naar het politiek- en maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie.


In opdracht van de gemeente Wassenaar heeft Verhoeve zich sinds februari bezig gehouden met het huidige en mogelijk te verkrijgen draagvlak voor de energietransitie. De complexe puzzel gaat zoveel verder dan de technische invulling van verduurzamingsmaatregelen. 

Verhoeve stelt dan ook dat zonder draagvlak er simpelweg geen stappen gezet kunnen worden. Hoe wil onder andere Teylingen dan in 2050 verduurzaamd zijn? Dit aspect is dus net zo belangrijk maar écht niet eenvoudig en snel overschat. 

Om deze reden heeft Verhoeve zijn afstudeeronderzoek dan ook aangeboden aan het Teylingse college. Het onderzoeksresultaat is volgens het raadslid in grote lijnen universeel van aard, de aanbevelingen die uit het onderzoek voortkomen zijn volgens hem dus ook van toegevoegde waarde voor de gemeente Teylingen. 

Het is lastig om de onderzoeksresultaten in één mooie volzin samen te vatten, een deel van het onderzoek gaat in op de huidige draagvlak-technische uitgangspunten van zowel politici als inwoners. Een ander deel gaat in op het mogelijk te verkrijgen draagvlak door een aantal aanbevelingen op te volgen”. 

Het onderzoek, ter afronding van de HBO-bachelor Bestuurskunde, is beoordeeld met een 9. De verdediging van het onderzoek met een 10.