Coalitie geeft een kompas aan het college als richting voor de begroting 2021 -2024

De coalitie van VVD, Trilokaal en D66 roept het Teylingse college op om te komen met een sluitende begroting en meerjarenplanning in het najaar en doet tegelijkertijd voorstellen tot het doen van investeringen. Teylingen 25 juni – De coalitie herkent dat de gemeente Teylingen dit jaar meer dan anders moeite zal moeten doen om de begroting en de meerjarenplanning duurzaam sluitend te krijgen. Tegelijk ziet de coalitie dat – zeker nu ten tijde van de corona crisis – de gemeente Teylingen juist extra moet investeren in kwalitatieve voorzieningen in de gemeente. Deze coalitie is van mening dat we nu maatregelen moeten treffen, om mogelijk de financiële klap van Corona ook op te kunnen vangen.


De drie fractievoorzitters, Monique de la Rie (VVD), Frans van Swieten (Trilokaal) en Bart van der Ploeg (D66) zijn naar aanleiding van de Kadernota gelijk aan de slag gegaan. “Dat de tussenrapportage over de uitvoering van ons coalitieprogramma er zo goed uitziet is voor ons geen reden om nu tevreden achterover te leunen”! Integendeel.

Er is de drive om alles in het werk te stellen om Teylingen die fantastische gemeente te laten blijven, terwijl tegelijkertijd zware financiële tijden lijken te zijn aangebroken. Die hebben overigens enerzijds te maken met de kwaliteit en het hoge niveau van voorzieningen die we nastreven in Teylingen en anderzijds met hogere uitgaven dan door de inkomsten van het Rijk (via het Gemeentefonds) worden gedekt. Elke gemeente heeft daar mee te maken in Nederland.

Monique de la Rie: “In deze tijden moet eenieder zijn eigen ‘heilige huisjes’ ter discussie durven te stellen. Je kan de begroting als een boekhouder tegemoet treden, maar we zitten in de politiek in Teylingen om alleen het beste voor onze inwoners en bedrijfsleven na te streven. Natuurlijk moet het financieel wel verantwoord blijven. Maar de VVD wil nu geld reserveren om binnen korte tijd daadwerkelijk te kunnen investeren in bijv. de winkelcentra en (binnen)sport. Dat we ‘lage lasten kampioen van de regio’ zijn en willen blijven, staat het doen van investeringen zeker niet in de weg” 

Frans van Swieten: “We nemen onze verantwoordelijkheid. We kunnen de inwoners en onze ondernemers niet alleen lastigvallen met moeizame financiën. Investeren in bijv. duurzaamheid is van groot belang – nu en in de toekomst. Deze coalitie kent de roep om meer binnensport accommodatie, combineer dat vooral met andere activiteiten zodat een efficiënt gebruik van de locatie ontstaat. En deze gemeente heeft de luxe om de toch benodigde investeringen te kunnen doen. Deze coalitie heeft een forse ambitie op het vlak van duurzaamheid en sport. Laten we hier nu geld voor opzij zetten en zo de mogelijkheden op tafel leggen. En het college op te roepen op korte termijn met uitvoeringsvoorstellen te komen in de raadsvergadering’. 

Bart van der Ploeg: “We zijn in dit college gestapt om ook op sociaal gebied in Teylingen een hoog niveau te realiseren. Dat het Rijk ons hierin onvoldoende compenseert is voor deze coalitie geen reden ons sociaal gezicht niet ook in concrete maatregelen en beschikbaarheid van voorzieningen te laten zien. Laatst hebben we nog een voorstel uit het college gekregen om het recht op extra middelen voor meer mensen (net boven de minimumgrens) mogelijk te maken. Dat voelt goed. Ook willen we dat er geld opzijgezet wordt om inderdaad de plannen met betrekking tot de Ruïne van Teylingen en duurzaamheidsmaatregelen die zich op termijn terugverdienen mogelijk te maken”. 

Bijlage: “Kompas naar een duurzaam sluitende begroting voor een Vitaal Teylingen”