Bericht Afvalbeleid

Geachte VVD’er, Het afvalbeleidsdebat is een dossier dat al 5 jaar loopt waar ook deze raadsperiode uitvoerig over gesproken is. Het is een politiek én inhoudelijk complex dossier waar, gedurende deze twee periodes, bijna twee wethouders over zijn gestruikeld. Dit debat wordt gevoerd met oog op de VANG-doelen. Dit zijn de afvalbeleidsdoelen die voorschrijven dat in 2020 nog maar 100 kilo restafval aangeboden mag worden per inwoner per jaar en dat er een scheidingspercentage van 75% behaald moet worden.

Geachte VVD’er,

Het afvalbeleidsdebat is een dossier dat al 5 jaar loopt waar ook deze raadsperiode uitvoerig over gesproken is. Het is een politiek én inhoudelijk complex dossier waar, gedurende deze twee periodes, bijna twee wethouders over zijn gestruikeld. Dit debat wordt gevoerd met oog op de VANG-doelen. Dit zijn de afvalbeleidsdoelen die voorschrijven dat in 2020 nog maar 100 kilo restafval aangeboden mag worden per inwoner per jaar en dat er een scheidingspercentage van 75% behaald moet worden.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft, om in hun ogen de doelen te behalen, aangestuurd op een diftar-voorstel. Dit betekent betalen per kilo restafval + het wegbrengen van dit afval naar een ondergrondse container in jouw buurt. Hierover is voor de zomer van 2019, middels een soort tussentijds slotdebat, uitgebreid gesproken waar duidelijk werd dat dit niet op politiek- en maatschappelijk draagvlak kon rekenen. Ook de VVD Teylingen heeft zich hier hard tegen verzet; “Dit scenario zou betekenen dat onvoldoende scheiden, vergeleken bij nu, financiële represailles met zich mee zou brengen. Het idee dat dit boven het hoofd hangt gaat niet motiverend werken om beter afval te willen scheiden. Wat zorgt er nou wel voor dat men bereid is om het afval beter te scheiden? Wat ons betreft start dat bij faciliteren en verleiden”, aldus VVD-raadslid Hidde Verhoeve.

Om deze reden heeft de VVD Teylingen samen met de D66 en de CDA fractie een initiatiefvoorstel in de vorm van een amendement geschreven. Dit voorstel ‘de goede scheider wordt beloond’ gaat uit, zoals de titel al aangeeft, van het belonen van de goede afvalscheider in plaats van het bestraffen van de slechte. Dit initiatiefvoorstel werd bijna raadsbreed omarmt en is met 22 van de 23 stemmen aangenomen!

Gisterenavond lag het bijbehorende beleidsplan besluitvormend voor. De VVD Teylingen heeft zich hard gemaakt voor een acceptabele beloningssystematiek die in lijn is met de intentie van het initiatiefvoorstel. “De beloningsstaffel, ofwel normering, moet inwoners niet afschrikken of ontmoedigen doordat deze te streng is. Ook moet er een significante beloning tegenover staan”, aldus Verhoeve. Het college van Burgemeester en Wethouders wilde namelijk pas belonen als de restafvalbak, bijvoorbeeld voor laagbouw, minder dan 9 keer per jaar aan de weg werd gezet. Een unaniem gedragen amendement van onder andere de VVD heeft geresulteerd in de volgende beloningsstaffel:

Laagbouw:

·         20 euro beloning wanneer de restafvalbak één keer per maand, + één maand respijt, aan de weg wordt gezet.

·         40 euro beloning wanneer de restafvalbak maximaal acht keer per jaar aan de weg wordt gezet.

·         60 euro beloning wanneer de restafval één keer per kwartaal aan de weg wordt gezet.

Hoogbouw:

·         20 euro beloning wanneer de restafvalcontainer 20 tot en met 30 keer geopend wordt.

·         40 euro beloning wanneer de restafvalcontainer 10 tot en met 19 keer geopend wordt.

·         60 euro beloning wanneer de restafvalcontainer maximaal 9 keer geopend wordt.

Het PMD- en GFT afval kan gewoon op vertrouwde wijze onbeperkt aangeboden blijven worden. Alle restafvalbakken worden vervangen voor een gechipte 140 liter bak met (kantel)slot tegen ongewenste dumpingen. Tegen het dumpen van afval zelf zal worden gehandhaafd.

Als VVD zijn wij tevreden met het resultaat van alle inspanningen, al onze standpunten op dit gebied zijn verwezenlijkt! Geen scheidingsmethode is ideaal, maar er ligt na vijf jaar eindelijk een degelijke basis waarop gebouwd kan worden. Daar zijn wij, nadat twee eerdere wethouders uit twee verschillende perioden op dit dossier bijna gesneuveld waren, trots op. Vanaf 1 januari 2021 wordt het initiatiefvoorstel in de praktijk gebracht.

Een liberale groet,

 

Fractie VVD Teylingen

FractieVVD@raadteylingen.nl

Afbeelding met persoon, man, foto, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving