Droge voeten, schoon en voldoende water voor nu en later!

Mijn naam is Ineke van Steensel – van Hage, geboren en getogen in Noordwijk en woon, samen met mijn Jan Hendrik, inmiddels ruim 41 jaar met veel plezier in Sassenheim.

Na mijn middelbare school ben ik in Amsterdam de opleiding tot verpleegkundige gaan doen en werd daarna de eerste vrouwelijke gips- en verbandmeester van Nederland.

Ik heb in Amsterdamse, Haagse en Leidse ziekenhuizen gewerkt en leerde omgaan met de   verschillende culturen en werkgemeenschappen. Heel nuttig als je je ambitie om politiek actief te worden waar gaat maken! Maar eerst heb ik in Leiden staat- en bestuursrecht gestudeerd (en afgemaakt).

Nadat ik voor ziekenhuis en faculteit het millennium project heb geleid heb ik de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in Hollands Midden opgezet. Ik werk nog steeds op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Behalve werken was ik lid van de badmintonvereniging en een aantal jaren voorzitter van sociaal cultureel centrum/ theater `t Onderdak.

En toen de politiek: eerst in de gemeenteraad van Sassenheim en van 2010 – 2014 voor de VVD in de gemeenteraad van Teylingen. Mooie en intensieve tijden.

Waarom het waterschap? Niet alleen omdat ik graag zwem en zeil, maar vooral omdat “water” zo belangrijk is voor ons allemaal. 

Droge voeten, schoon en voldoende water blijven de kerntaken van ons waterschap. De afgelopen vier jaar heb ik mij als fractievoorzitter hiervoor ingezet en natuurlijk zijn we hier nooit klaar mee. Nieuwe uitdagingen, zoals verzilting, bodemdaling, meer en hardere regenbuien maken dat we continu blijven zoeken naar de beste inzet van bewezen technieken en nieuwe ontwikkelingen om ons doel te blijven halen. 

Belangrijk is ook de manier waarop we dit doen: het is de kunst om veiligheid, economische belangen én klimaatdoelen te bereiken. Denk hierbij aan het kustwerk Katwijk: duinversterking, parkeergarage in het duin en de aanleg van natuurgebied. Bovenal: dit kon ook alleen maar zo, omdat bestuur, ondernemers en inwoners bij dit gigantische project betrokken zijn. De VVD blijft zich hier sterk voor maken!

 

Mijn speerpunten voor de komende vier jaar zijn:   

·      Goed onderhoud van dijken, keringen en gemalen 

·      Samenwerking met gemeenten zoals Gouda en Boskoop die veel last hebben van 

      bodemdaling 

·      Bestrijding van de grote hoeveelheid algen die elke zomer terugkomt 

·      Investeren in vernieuwing van de waterzuivering 

·      Economische, natuur en milieubelangen samen laten komen in de praktische 

      oplossingen.                                                                                                           

 

Droge voeten, schoon en voldoende water voor nu en later!

Stem lijst 1, plaats 1: Stem Ineke