Nieuws van de fractie

Op 14 mei 2018 hebben wij het concept-raadsprogramma “Vitaal Teylingen” gepresenteerd. Dit is het resultaat van de gesprekken die wij in de afgelopen weken met TriLokaal en D66 hebben gevoerd. Wij zijn heel tevreden met het resultaat. Het is goed gelukt om belangrijke VVD thema’s op te nemen in het akkoord en het programma als geheel heeft een duidelijke liberale visie.

We gaan uit van de vitaliteit van mensen, van organisaties en bedrijven. Die geven zelf vorm aan hun leefomgeving, zijn zelf aan zet als het gaat om hun welzijn en helpen anderen waar dat geboden is. Maar… als dit echt niet zelfstandig, of met hulp van elkaar lukt, dan is de overheid er om ervoor te zorgen dat het wel lukt om te blijven meedoen. Het begrip duurzaamheid is in dit programma gebruikt in de betekenis van volhoudbaarheid van het voorgestane beleid. Dat betekent dat we verantwoord omgaan met mensen, natuur, grondstoffen, energie en geld.  En we betrekken inwoners nog meer bij beleidsvorming en -uitvoering.

 

Het is een concept-programma omdat de afgelopen week iedereen in Teylingen nog mocht aangeven wat hij of zij nog mist in het programma. Daarop zijn ruim 230 reacties binnengekomen. Een deel van die reacties kunnen we gebruiken om ons programma nog te verbeteren. Een ander deel kan mogelijk gebruikt worden voor het collegeprogramma. 

Op 31 mei 2018 stellen we het raadsprogramma definitief vast in de raadsvergadering waarin ook het college zal worden geïnstalleerd. In dat college gaat Bas Brekelmans de VVD vertegenwoordigen als wethouder voor Economie, Financiën, Ruimtelijk Ordening, Wonen en Toerisme .