Ondernemersfonds

De afgelopen tijd is er in de gemeenteraad diverse malen gesproken over het ondernemersfonds. Dit is een fonds waar ondernemers in Teylingen een bijdrage aan leveren middels de OZB. Het doel van het fonds was om het ondernemersklimaat in Teylingen in te verbeteren.

Het fonds is voor een pilot-periode van 2 jaar ingesteld en deze pilot komt nu ten einde. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden naar de resultaten van dit fonds. De evaluatie laat geen positief beeld zien. De afstand tussen de voor- en tegenstanders was zo groot,  dat het polariserend heeft gewerkt.  Hoewel er enkele positieve resultaten te melden zijn, zoals centrummanagement, is de algehele conclusie dat het fonds niet bij heeft gedragen aan het beoogde positieve ondernemingsklimaat.

Het college heeft een voorstel uitgewerkt waarin gezocht is naar een vorm van een ondernemersfonds waar meer draagvlak voor is en meer resultaten van te verwachten zijn. Toch heeft de VVD fractie niet in kunnen stemmen met de nieuwe vorm van het fonds. Marlies Volten, fractievoorzitter voor de VVD: ‘Soms zijn er voorstellen waar je geen goed besluit kunt nemen. Dit lijkt er zo eentje. We zien grote betrokkenheid van de diverse ondernemers, ambtenaren en het college. Zij hebben allen enorm hun best gedaan en verdienen daarvoor waardering.' Toch heeft de VVD niet ingestemd met het voorstel, zoals Volten toelicht: 'Het is ontzettend jammer te moeten constateren dat de goede bedoelingen niet van de grond zijn gekomen. Samenwerking kun je niet afdwingen’.  Bas Brekelmans, wethouder voor de VVD: ‘Het ondernemersklimaat in Teylingen is van groot belang. Het is nu van belang om de goede resultaten te behouden en op constructieve wijze verder te gaan.’