Begroting: Teylingen lage lasten kampioen

Begroting: Teylingen lage lasten kampioen

Donderdag 2 november stemde de Gemeenteraad in Teylingen in met de begroting voor 2018. Marlies Volten, fractievoorzitter VVD Teylingen: ‘De financiële positie van onze gemeente is uitstekend en daar kunnen we trots op zijn. De lasten voor inwoners gaan wat omlaag en daarmee is Teylingen regionaal de lokale lasten kampioen.’ Daarnaast ziet de VVD dat de aandacht voor de veiligheid rondom de stationsgebieden goed terugkomt in de begroting. Daarnaast is er veel ruimte voor sport. Robin Konings, raadslid VVD Teylingen: ‘Teylingen is sport. Dat zie je terug in de begroting, waar onder andere geld is vrijgemaakt voor MHC Voorhout voor twee velden, een extra veld met overkapping voor HV Foreholte en een kunstgrasveld voor The Bassets.’
Parkeerplan
De VVD diende een voorstel in welke erop gericht is om de parkeerdruk in de dorpscentra te verminderen. Bob Keeven, raadslid VVD Teylingen: ‘Je ziet dat het aantal auto’s per huishouden toeneemt en dat de parkeernormen hier niet altijd op aangepast zijn. Met name in de centra ervaren bewoners parkeerdruk.’ De VVD roept op om te kijken of er met huidige eigenaren van private parkeerplekken of hier gebruik van gemaakt worden. De Raad heeft ingestemd met dit voorstel.

Winkelgebieden
Ook heeft de VVD een voorstel ingediend om, gelet op de huidige winkel-leegstand in de verschillende dorpen, een strategie voor deze winkelstraten te ontwikkelen. Bob Keeven; ‘Het is ontzettend jammer dat steeds meer winkeliers zich genoodzaakt zien te sluiten, maar het is ook realiteit. De vraag is nu: hoe gaan we er mee om en zorgen we dat de kernen leefbaar blijven?’. De Raad heeft met dit voorstel ingestemd.

Budget sociaal domein op orde
We zien in de begroting weinig vernieuwing op het gebied van het sociaal domein. Van de ruim 73 miljoen op de gemeentebegroting, gaat ruim de helft van het budget hier naar toe. Daarbij gaat het om onder andere preventie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Marlies Volten: ‘Dit zijn onderwerpen die mensen heel direct raken. Als je dan ziet dat in de begroting veel teksten van 2017 letterlijk zijn hergebruikt, dan vraag je je wel af hoe de voortgang zit. We vragen het college scherper te sturen op transformatie en budget.’

Dienstverlening
De VVD heeft aandacht gevraagd voor de dienstverlening door de gemeente. Er zijn op dit moment veel klachten over de telefonische toegang. Het blijkt lastig de juiste persoon aan de lijn te krijgen. Marlies Volten: ‘De gemeente moet goed bereikbaar zijn, dus het is van groot belang dat we snel weer terug gaan naar het oude serviceniveau.’

Deze begroting is de laatste van het huidig college van VVD, CDA en D’66 omdat er in maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden.