VVD: Geen wieken op Molen de Speelman

In de commissie Ruimte van 11 oktober riep een aantal partijen op om de discussie over afbouw van Molen de Speelman in Sassenheim te heropenen om te kijken of er toch wieken op de molen geplaatst kunnen worden. De VVD vindt dit een slecht idee. Het bestemmingsplan dat nu voorligt is , wat de VVD betreft, het eindpunt van een heel lang traject.

 De afgelopen jaren heeft de Gemeenteraad zich al meerdere malen  over dit dossier gebogen. Destijds is onderzoek gedaan naar de historische waarde van afbouw, welke er niet direct zou zijn. Daarnaast was er weinig draagvlak bij  omwonenden. Bob Keeven, raadslid voor VVD Teylingen: ‘Dat woog voor ons destijds zwaar en dat doet het nog steeds. Die feiten zijn niet veranderd. Nu weer terugkomen op dat besluit is wat de VVD betreft echt niet aan de orde. Voor alle betrokkenen moet nu duidelijk zijn wat er mogelijk en onmogelijk is’.

Stichting de Molen van Sassenheim heeft veel werk verzet om de molen in oude glorie te herstellen. Keeven: ‘Er heeft een mooie restauratie plaatsgevonden. Dit is zo’n dossier waarbij er altijd iemand teleurgesteld zal zijn. Maar het besluit in 2013 was duidelijk: geen wieken op de molen’.