Aan de slag met Elsgeest!

Afgelopen maandag bleek er brede steun te zijn voor het voorstel van wethouder Bas Brekelmans (VVD) om te komen tot uitbreiding en herinrichting van sport- en recreatiepark Elsgeest.

Al jaren wordt er gesproken over herontwikkeling van het park, omdat al lange tijd duidelijk is dat de verschillende verengingen grote behoefte hebben tot uitbreiding. Daarnaast is de verkeerssituatie een punt van aandacht. Brekelmans: ‘ We zijn samen met de voetbal, handbal, hockey en ijsclub gekomen tot een voorstel waar iedereen zich in kan vinden en daar kunnen we trots op zijn. Wat mij betreft gaat vandaag de spade nog de grond in!’. Het voorstel bevat onder andere uitbreiding van de capaciteit voor de voetbal, handbal en hockey, het verplaatsen van locaties en het upgraden van de velden. Hierdoor kunnen de clubs blijven groeien en voldoen ze aan de eisen die binnen 'hun eigen tak van sport' gelden. Wethouder Brekelmans: 'Dat is hard nodig. We zijn flink aan het bouwen in Teylingen. In een groeiend dorp moeten de voorzieningen meegroeien, dus ook de sportfaciliteiten.' 

De totale kosten van dit project komen neer op 5,7 miljoen euro. Robin Konings, raadslid VVD Teylingen: ‘ Het sportpark bruist van verenigingsleven en is voor onze gemeente heel belangrijk. De VVD steunt sport van harte en is dus groot voorstander van het voorstel. Een bak met geld, maar dan heb je ook wat.’

De Gedeputeerde Staten dienen ontheffing te verlenen voor de beschermde graslanden. Wethouder Bas Brekelmans hierover: ‘ Ik heb er vertrouwen in dat ook dat lukt.  Het plan bestaat uiteindelijk uit een goede balans tussen groen en sport en is van groot belang voor onze gemeenschap.’ Op 28 september stemt de Gemeenteraad over het voorstel.