Stem Sabrina, voor een nog mooier Zuid-Holland

Sabrina van der Lubbe, 29 jaar. Ik woonde tot voor kort in Sassenheim en zat namens de VVD 8 jaar in de gemeenteraad. Nu ben ik verkiesbaar voor de Provinciale Staten. Vanuit Den Haag, want daar ben ik naartoe verhuisd! In het dagelijks leven ben ik werkzaam als adviseur begrotingszaken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wanneer is jouw interesse in de Provincie gewekt?

Als Raadslid zag ik dat de Provincie grote invloed heeft op thema`s die juist heel lokaal kunnen zijn. Het al dan niet plaatsen van een windturbine bij het Akzo terrein, de afweging tussen natuur of een uitbreiding van het sportpark en de hoeveelheid woningen in de provincie – het is allemaal langs gekomen. Nu ik uit de gemeenteraad ben, blijft de politiek mij aantrekken en ik hoop daarom weer actief te kunnen worden in de Staten.

 

Waar wil jij je voor inzetten als je in de Provinciale Staten zit?

Het aantal inwoners in Zuid Holland neemt alsmaar toe en dat brengt bepaalde vraagstukken met zich mee. De Provincie heeft hier een belangrijke rol in, zoals het zorgen voor goede bereikbaarheid met OV, auto en fiets en meer mogelijkheden voor woningbouw. De VVD wil de komende jaren verder bouwen aan een provincie met een sterke economie en waar het prettig wonen en verblijven is.

 

Waarom past de VVD bij jou?

Ik kom uit een gezin waar ik altijd werd gestimuleerd om het beste uit mijzelf te halen, maar ook de tijd te nemen om te genieten. Die instelling past precies bij de VVD. De VVD geeft het individu de ruimte maar is tegelijkertijd een sociale partij die opkomt voor mensen die dat nodig hebben door hen te helpen om zelfstandig te zijn waar dat kan. Ik vind dat de overheid alleen regels moet stellen waar er anders echt problemen ontstaan en zich niet onnodig moet bemoeien met hoe mensen hun leven inrichten.