Bericht - Begrotingsraad 2018

Donderdag, 8 november 2018 was de behandeling van de eerste begroting van deze raadsperiode. Deze programmabegroting is het laatste deel van het drieluik raadsprogramma, collegeprogramma en begroting. Wat ons betreft is het nu volle vaart vooruit want we willen in de komende periode heel erg veel doen om Teylingen nóg mooier te maken

In ons verkiezingsprogramma was onze ambitie om het huishoudboekje van Teylingen op orde te houden. Dat lukt met deze begroting. De structurele lasten worden gedekt met structurele baten. Maar tegelijk wordt er een behoorlijk beroep gedaan op de reserves. Deze nemen in de komende periode af van € 61 miljoen naar € 56 miljoen. Wat de VVD betreft te fors voor een periode met economische groei. We maken ons dan ook zorgen voor wanneer het economisch weer minder zal gaan. De VVD had daarom graag gezien dat er wat meer geïnvesteerd werd in zaken die onze structurele lasten laag kunnen houden. Voor de VVD is dat de beste manier om het huishoudboekje ook op langere termijn op orde te houden. Dit zal in de komende tijd dus onze aandacht blijven houden.

Daar staat tegenover dat we heel blij zijn dat er nog een belangrijk VVD speerpunt opnieuw gerealiseerd wordt; we hebben nog altijd de laagste woonlasten. Teylingen is wéér de lage lasten kampioen van de regio. Dat maakt ons trots

Wat naast de financiële cijfers belangrijke aandachtspunten voor de VVD fractie zullen zijn, zijn de thema’s “meten is weten”en “participatie”. Vooral in het sociaal domein en op het gebied van duurzaamheid is het lastig sturen op de gewenste resultaten. Het is dan ook belangrijk dat we weten waar we staan en wat het effect is van onze inspanningen. 

Belangrijk voor de VVD is dat we met ons raadsprogramma politiek, bestuur en inwoners dichter bij elkaar te brengen. Mensen voelen zich vaak niet gehoord en dat is voor de VVD niet acceptabel . Het is dan ook ons streven als fractie om meer en nieuwe vormen van participatie in te zetten. Reden genoeg dan ook om voor de Teylingse VVD-ers met ons mee te doen!

De programma begroting is te vinden via VitaalTeylingen.nl