Hidde Verhoeve

Een duurzaam Teylingen, voor jou en mij


Over Hidde Verhoeve

Woonplaats: Voorhout

In het dagelijks leven: masterstudent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Favoriete plek in Teylingen: thuis, daar ben ik te vinden met vrienden en familie

Expertises:

  • Duurzaamheid en complexe maatschappelijke problematiek

  • Bergen beklimmen, zoals de Wildspitze (3770 meter hoog) in Oostenrijk.

  • Betrouwbaar, hardwerkend, gedreven en loyaal


Waarom stel jij je verkiesbaar? 

Ik stel mij verkiesbaar, omdat er nog allerlei interessante, ingewikkelde, Teylingse vraagstukken liggen. De afgelopen vier jaar heb ik, samen met twee andere partijen, het afvalbeleid opnieuw vormgegeven. Dit beleid is in werking getreden, maar moet nog stap-voor-stap verbeterd worden. Ook heb ik mij bezig gehouden met de energietransitie. De eerste plannen worden concreter, maar niet altijd even haalbaar en betaalbaar. Daar ligt nog een uitdaging. Daarnaast zie ik dat er op het sociale domein veel mis gaat. De kosten zijn hoog en de wachtlijsten lang. Al om al moet er nog veel werk verzet worden. Ik zet mij graag weer vier jaar in om deze vraagstukken op een liberale wijze beet te pakken. 


Waarom past de VVD bij jou?

De VVD spreekt mij aan omdat te veel partijen alleen maar 'nee' zeggen. Dat is makkelijke politiek, maar brengt het oplossen van problemen niet dichterbij. De VVD, in Teylingen ons lokale team daarachter, komt wel met een doelgerichte aanpak. Er hoeft daarnaast ook geen overheid te zijn die zich met allerlei persoonlijke zaken bemoeit. Er is al genoeg te doen op de gebieden waar overheidsoptreden ├ęcht nodig is. Ik ga uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dit is in lijn met de liberale waarden. 


Waar wil jij je voor inzetten in de gemeenteraad?

Ik wil mij inzetten voor het aanpakken van complexe maatschappelijke problematiek. Hier zit, vanuit mijn opleiding, ook mijn kracht.